PrivacyverklaringTaxi Haarlem Service

Taxi Haarlem Service is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Taxi Haarlem Service
A. Hofmanweg 1a
2031 BH Haarlem
T: 023- 8 000 000
E: info@taxihaarlemservice.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Taxi Haarlem Service verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken op de website en App:

 • voor- en achternaam
 • adresgegevens
 • e-mailadres
 • telefoonnummer
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door correspondentie en telefonisch
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website en Taxi Haarlem Service App in de App store en Play store
 • Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Wij hebben gezien de zakelijke aard van ons bedrijf geen enkele intentie gegevens te verzamelen over bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@taxihaarlemservice.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Taxi Haarlem Service verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren of erover te informeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om diensten bij je af te leveren
 • Taxi Haarlem Service analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van diensten af te stemmen op jouw voorkeuren
 • Taxi Haarlem Service verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte

Geautomatiseerde besluitvorming

Taxi Haarlem Service neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van ons) tussen zit. Je kunt ons vragen welke volgende computerprogramma’s of -systemen wij gebruiken bij Taxi Haarlem Service.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Taxi Haarlem Service bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren een standaard bewaartermijn van 1 jaar voor persoonsgegevens (personalia, adres), met het doel om in voorkomende gevallen contact met je op te nemen.

Voor sommige soorten gegevens zijn er specifieke bewaartermijnen vastgesteld. Bijvoorbeeld, financiële gegevens moeten in de regel ten minste zeven jaar worden bewaard voor belastingdoeleinden.

Wij slaan telefoonnummers op die gekoppeld zijn aan een adres, maar die niet direct te herleiden zijn aan een specifieke persoon. Deze telefoonnummers worden alleen gebruikt voor doeleinden zoals het bevestigen van afspraken of het verlenen van service aan onze klanten.

Wij verzamelen deze gegevens alleen als dat noodzakelijk is voor de uitvoering van onze dienstverlening en zullen ze niet gebruiken voor andere doeleinden of delen met derden, tenzij dit wettelijk verplicht is. De gegevens worden adequaat beveiligd om te voorkomen dat ze in handen vallen van onbevoegden.

Delen van persoonsgegevens met derden

Taxi Haarlem Service verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies of vergelijkbare technieken die wij gebruiken

Taxi Haarlem Service gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Taxi Haarlem Service gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden, bijvoorbeeld bij toekomstig bezoek. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. We plaatsen geen cookies die jouw surfgedrag bijhouden om op maat gemaakte content en advertenties te kunnen aanbieden.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Taxi Haarlem Service en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar de pagina contact.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Taxi Haarlem Service wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze link.

Verwijderen van uw account/gegevens uit onze Taxi Haarlem service App

Bij onze app hechten we veel waarde aan de privacy van onze gebruikers en streven we ernaar om een transparant beleid te voeren als het gaat om het beheer van persoonlijke gegevens. Als je ervoor kiest om je account bij onze app te verwijderen, respecteren we deze beslissing en zorgen we ervoor dat jouw persoonlijke gegevens veilig en op de juiste manier worden verwijderd.

Wanneer je jouw account verwijdert, zullen we al jouw persoonlijke gegevens uit onze systemen en servers verwijderen, tenzij we wettelijk verplicht zijn om deze gegevens te bewaren. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als we jouw gegevens moeten bewaren om te voldoen aan fiscale of boekhoudkundige verplichtingen.

We streven ernaar om het verwijderen van jouw account zo eenvoudig mogelijk te maken. Je kunt dit proces starten door vanuit de Taxi Haarlem Service App onderaan op Account te klikken dan zie je [Account verwijderen]. Houd er rekening mee dat het verwijderen van jouw account onomkeerbaar is en dat je jouw gegevens niet meer kunt herstellen nadat de verwijdering is voltooid. Alle toekomstige gereserveerde taxi-ritten worden verwijderd uit onze agenda.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Taxi Haarlem Service neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Dat doen we met:

 1. SSL-certificaten: onze hosting biedt automatisch SSL-certificaten aan voor alle websites en applicaties die op hun platform worden gehost, wat ervoor zorgt dat alle gegevens die via de website worden verzonden, veilig worden versleuteld.
 2. DDoS-bescherming: onze hosting heeft een geavanceerd DDoS-beschermingssysteem om de websites en applicaties die op hun platform worden gehost te beschermen tegen DDoS-aanvallen.
 3. Automatische beveiligingsupdates: onze hosting zorgt voor automatische beveiligingsupdates om de websites en applicaties die op hun platform worden gehost, te beschermen tegen bekende beveiligingsproblemen.
 4. Ingebouwde firewalls: onze hosting heeft ingebouwde firewalls om websites en applicaties te beschermen tegen aanvallen zoals SQL-injecties en cross-site scripting.
 5. Beveiligde omgevingen: onze hosting biedt een beveiligde omgeving waarin websites en applicaties kunnen worden gehost, met toegangsbeperkingen voor externe gebruikers.
 6. Beveiligde ontwikkeling: onze hosting moedigt beveiligde ontwikkelingspraktijken aan, zoals het gebruik van veilige coderingsstandaarden en het uitvoeren van regelmatige beveiligingsscans.
 7. SSL-encryptie: in onze Agenda en Contacten lijst gebruiken ze een SSL-encryptie om alle gegevens die via hun diensten worden verzonden, veilig te versleutelen en te beschermen tegen onderschepping.
 8. Twee-factor-authenticatie: onze Agenda en Contacten lijst hebben wij een tweefactorauthenticatie in te schakelen, wat een extra laag beveiliging biedt bij het inloggen op het account.
 9. Geavanceerde authenticatie: Onze e-mailprogramma biedt geavanceerde authenticatiemethoden zoals SPF, DKIM en DMARC om de authenticiteit van verzonden e-mails te controleren en te voorkomen dat e-mails worden vervalst of gespoofd.
 10. Beveiligde opslag: De gegevens van klanten worden opgeslagen op beveiligde servers die voldoen aan strikte beveiligingsnormen, waaronder encryptie en redundantie om gegevensverlies te voorkomen.
 11. Toegangsbeheer: Onze e-mailprogramma biedt verschillende functies voor toegangsbeheer, waaronder multi-factor authenticatie en de mogelijkheid om toegang te beperken tot specifieke gebruikers of teams.
 12. TLS-versleuteling: Onze e-mailprogramma biedt Transport Layer Security (TLS)-versleuteling om e-mailcommunicatie te beschermen tegen onderschepping.
 13. Beveiligde ontwikkeling: Onze e-mailprogramma volgt beveiligingsrichtlijnen bij het ontwikkelen van hun diensten, zoals het gebruik van veilige coderingspraktijken en het uitvoeren van regelmatige beveiligingsscans om bedreigingen te identificeren en te verhelpen.
 14. en andere methoden.

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan telefonisch contact met ons op of via info@taxihaarlemservice.nl.

Deze privacyverklaring is geldig vanaf 1 mei 2018.